Laboratorium

Zadania laboratorium.

 • Kontrola wejściowa surowców stosowanych w produkcji.
 • Kontrola operacyjna produkcji.
 • Aprobata nowych surowców w Warunkach istniejącej produkcji.
 • Kontrola jakości.
 • Opracowywanie nowych rodzajów produktów zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami rynku, analiza porównawcza właściwości konkurencyjnych odpowiedników produktów, optymalizacja istniejących receptur

Rodzaje badań.

 • Oznaczanie frakcji masowej pozostałości suchej;
 • Wyznaczanie lepkości warunkowej;
 • Oznaczanie lepkości dynamicznej;
 • Oznaczanie stężenia jonów wodorowych (pH);
 • Określenie zdolności klejenia;
 • Oznaczanie frakcji masowej resztkowego monomeru;
 • Określenie mrozoodporności w cyklach zamrażania, rozmrażania;
 • Określenie warunkowej żywotności klejów dwuskładnikowych.
 • Określanie czasu klejenia materiałów papierowych i czasu ekspozycji na kleje;
 • Oznaczanie temperatury aktywacji kleju uretanowego;
 • Określenie czasu reaktywacji kleju uretanowego;
 • Oznaczanie frakcji masowej grup izocyjanianowych w poliizocyjanianach;
 • Określenie odporności na ciepło i mrozoodporność spoiny klejowej;
 • Określenie odporności na rozwarstwienie konstrukcji klejonych;
 • Określenie odporności na działanie zmiennych temperatur;
 • Określenie wytrzymałości na rozciąganie połączenia klejowego wzdłuż włókien;
 • Określenie wytrzymałości spoiny klejowej przy rozwarstwieniu pod kątem 180 stopni;

Leave A Comment